مهندس خانی

09126990609

آموزش گیاهان آپارتمانی

مقاله آموزش گیاهان آ پارتمانی مقدمه : با عرض سلام خدمت عاشقان گیاهان و جانوران که روحی مملوء از احساسات و محبت دارند بنده دکتر

Read More »

آموزش گیاهان هیدروپونیک

خداحافظی با خاک ، آفات ، قارچ ها ، پوسیدگی ریشه ، خرابی گیاه هیدروپونیک مفهوم هیدروپونیک ، هیدروپونیک چیست؟ طبق آخرین تحقیقات کارشناسان ومحققان

Read More »