09126990609

کود هیدروپونیک زیستی کریستا با لیبل سفید

280000تومان

طریقه مصرف : ۲ سی سی در ۱ لیتر اب