مهندس خانی

09126990609

کود هیومیک اسید و اسید فولویک اریا شیمی همراه با عناصر ریزمغذی

55000تومان

نیتروژن (N) ۵ درصد
فسفرقابل استفاده (P2O5) ۲درصد
پتاسیم محلول درآب (K2O) ۱۵درصد
هیومیک اسید ۲۰درصد
فولویک اسید ۳ درصد
آهن محلول ۰٫۲ درصد
روی محلول ۰٫۵ درصد
مس محلول ۰٫۰۴ درصد
منگنز محلول ۰٫۰۴ درصد

 

مزایا و ویژگی ها:

  • افزایش رشد و توسعه ریشه
  • بهبود جذب عناصر غذایی از طریق برگ و ریشه
  • افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول
  • افزایش کارایی کود و بهبود جذب و استفاده از نیتروژن و فسفر

    دز مصرف : ۲ گرم در یک لیتر اب  به صورت محلولدر اب هر ۱۵ روز یک مرتبه