09126990609

کود تخصصی 12*12*36 به علاوه کود کامل تافکو 1 کیلو گرم

150000تومان

NPK  ۱۲*۱۲*۳۶  کود تخصصی

اهن ، روی ، منگنز ريا ، مس ، منیزیم  کود کامل

وزن ۱کیلوگرم

دز مصرف :

محلول چاشی ۳ گرم در یک لیتر اب

ابیاری ۱۰ گرم در یک لیتر اب