مهندس خانی

09126990609

قارچ کش کاربندازیم اریا شیمی 60% اریا شیمی پودر با قابلیت تر شوندگی

85000تومان

کاربندازیم آریا ۶۰% پودر با قابلیت تر شوندگی

Carbendazim Aria 60% WP

قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج

طیف گسترده ای از قارچ های گیاهان اپارتمانی را از بین میبرد

استفاده به صورت سمپاشی از طریق ریشه و برگ و ساقه قابل جذب گیاه می باشد

دز مصرف :  ۲ گرم در یک لیتر اب