مهندس خانی

09126990609

قارچ کش تیوفانات متیل 70% اریا شیمی پودر با قابلیت تر شوندگی اریا شیمی

95000تومان

Thiophanate Methyl Aria 70% WP

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج

  • تیوفانات متیل قارچ کشی سیستمیک   از گروه بنزیمیدازول ها می باشد و با عملکرد حفاظتی و معالج از طریق ریشه و برگ جذب می شود.
  • گیاهان اپارتمانی که شدیدا درگیر قارچ میباشند این قارچ کش بسیار قوی می باشد و درگیری شدید گیاه با قارچ را درمان می کند .
  • دز مصرف : نیم گرم در یک لیتر اب