مهندس خانی

09126990609

قارچ کش اکسی کلرور مس 35% اریا شیمی پودر با قابلیت تر شوندگی

90000تومان

Copper Oxychloride Aria 35% WP

قارچ کش و باکتری کش تماسی با اثر حفاظتی

  •  اکسی کلرور مس از گروه ترکیبات مسی می باشد.
  •  این سم علاوه بر خاصیت قارچ کشی دارای خاصیت باکتری کشی نیز می باشد.
  • به صورت محلول پاشی استفاده می شود .
  • دز مصرف : ۳ گرم در یک لیتر اب