مهندس خانی

09126990609

حشره کش و افت کش سایپرمترین 40% اریا شیمی مایع امولسیون شونده

75000تومان

حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

 

  • به دلیل اثر ابقایی روی گیاهان سم پاشی شده، به راحتی می تواند اندام های هوایی را برای چندین هفته از حمله آفت ( تا زمانی که گیاه مراحل حساس خود را سپری نماید ) مصون نگه دارد.
  • تمامی افات گیاهان اپارتمانی را کنترل می نماید
  • استفاده به صورات سم پاشی و ابیاری خاک
  • دز مصرف : ۱ سی سی در ۱ لیتر اب